MójGaraż Privacy Policy

Polityka prywatności

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod adresem jaktozrobilemwgarazu.pl, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisu jaktozrobilemwgarazu.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych subskrybentów bądź uczestników ewentualnego kursu – szkolenia.

Zawsze masz prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia z bazy.
Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisu jaktozrobilemwgarazu.pl, nie rejestruj się w systemie i nie udostępniaj żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu jaktozrobilemwgarazu.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W szczególnych przypadkach, możesz zostać poproszony o dokładniejsze dane, które będą niezbędne w celu realizacji zamówionej usługi.
Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.

Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskałem dzięki działalności związanej z subskrypcją czy kursem – szkoleniem. Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do nowości na stronie jaktozrobilemwgarazu.pl oraz kursu – szkolenia (np. raporty, dodatkowe materiały i promocje) i niekomercyjne listy (np. życzenia).

Cookies (Ciasteczka)

Serwis jaktozrobilemwgarazu.pl wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies zapewniają także prawidłowe funkcjonowanie współpracy z partnerami serwisu i naliczanie odpowiednich prowizji partnerom. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę inie usuwanie ich z dysku.

Privacy Policy
Copyright 2014 MójGaraż. All rights reserved.

Możliwość komentowania została wyłączona.